Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Luxury Motors“- pirmasis ir vienintelis oficialus Maserati prekės ženklo atstovas Lietuvoje (toliau – Mes, Bendrovė, Maserati Vilnius) vertiname ir saugome asmens duomenų privatumą, todėl šioje politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame išsamią informaciją, kaip tvarkome fizinių asmenų (toliau– Jūs, Duomenų subjektai) asmens duomenis, kuomet lankotės mūsų interneto svetainėje, siunčiate paklausimus, registruojatės bandomiesiems važiavimams ar servisui, įsigyjate automobilius ir kitais būdais bendradarbiaujate su mumis.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, ir šios Privatumo politikos nuostatų.

Šioje Privatumo politikoje pateikiame svarbiausią susistemintą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, t. y. kokius asmens duomenis renkame, kaip ir kodėl juos naudojame, kokiais teisiniais pagrindais juos tvarkome, kiek laiko juos saugome, kam juos perduodame, taip pat mūsų pareigas tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus.

Jei lankotės mūsų Svetainėje, laikysime, kad, Jūs susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje, prašome nesinaudoti Svetaine bei jokiu kitu būtu neteikti mums savo asmens duomenų.

Dėmesio! Iš šios Interneto svetainės Jūs galite pasiekti kitus puslapius, kurių duomenų valdytojais gali būti kitos įmonės (Gamintojas ar kitų šalių atstovybės), todėl visuomet rekomenduojame susipažinti su puslapio, kuriame naršote, Privatumo politika, kad būtumėte tinkamai informuoti apie duomenų valdytojo atliekamus veiksmus su Jūsų asmens duomenimis.

Privatumo politika yra nuolat kintantis dokumentas, todėl mes ją esant poreikiui galime tobulinti, keisti, naujinti, todėl prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Svetainėje, kur visuomet rasite naujausią Privatumo politikos versiją.

Paskutiniai Privatumo politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2023 m. vasario 19 d.

Ankstesnė Privatumo politikos versija pasiekiama čia:  Privatumo politika iki 2023 m. vasario 19 d.

SĄVOKOS

Šioje Privatumo politikoje naudojamos šios sąvokos:

 • Asmens duomenys– tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta ar yra žinoma, arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris ir kt.);
 • EEEreiškia Europos ekonominė erdvę, kurią sudaro Europos Sąjungos valstybės ir Lichtenšteinas, Islandija ir Norvegija;
 • Interneto svetainės- https://maserativilnius.lt/;
 • Gamintojas–  Maserati S.p.a. – bendrovė registruota Italijoje (įmonės registracijos numeris 08245890010), emeand@maserati.com
 • Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR.

MŪSŲ KONTAKTAI

Jūsų duomenų valdytojas yra UAB „Luxury Motors“, juridinio asmens kodas – 302793243, registracijos adresas: Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius, el. pašto adresas: info@luxurymotors.lt, tel. Nr. +370 649 11113 . Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu emeand@maserati.com.

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums siunčiant mums užklausas, dalyvaujant mūsų organizuojamuose renginiuose, registruojantis bandomiesiems važiavimams, sudarant sutartis ar kt.

Taip pat, kai tai leidžia teisės aktai ir kai tai būtina Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, Bendrovė gauna informaciją iš kitų šaltinių:

 • Gamintojo;
 • draudimo, lizingo bendrovių;
 • viešųjų registrų – įvairi viešai prieinama informacija;
 • interneto/ ryšio paslaugų teikėjų – kai lankotės Interneto svetainėje, patenkate į vaizdo stebėjimo kamerų lauką ir kt.;
 • kitų oficialių institucijų (pvz. įvairių policijos padalinių, VMI, VDAI ir pan.) – atliekamų tyrimų informacija.

 

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Tikslas- Interneto svetainės administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas. 

Asmens duomenų kategorijos- slapukų pagalba surenkama informacija.

 

Visą informaciją apie slapukų naudojimą ir duomenų rinkimą panaudojant slapukus (įskaitant ir konkrečius naudojamus slapukus ir jų saugojimo terminus) galite rasti slapukų valdymo įrankyje, kiekvienos svetainės apačioje.

Tikslas- Socialinių žiniasklaidos priemonių valdymas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- Jūsų komentarai, atsiliepimai ir kita informacija, kuria pasidalinate mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose.

 

Paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra Bendrovės paskyra, Privatumo politika ir taisyklės.  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis:

· Facebook privatumo pranešimas-  https://www.facebook.com/privacy/explanation;

· Instagram privatumo pranešimas- https://help.instagram.com/155833707900388;

· YouTube privatumo pranešimas- https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/ 

· Twitter privatumo pranešimas- https://twitter.com/en/privacy.

· Pinterest privatumo pranešimas- https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy-2016.

Tikslas– Interneto svetainėje užpildytų užklausų administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, Jūsų pasirinkta atstovybė, pageidaujamas automobilio modelis, papildoma informacija ir dokumentai, kuriuos pateikiate.

Duomenų saugojimo terminas- 2 metai nuo Jūsų pateiktos užklausos išsprendimo.

Tikslas- Klientų pasitenkinimo tyrimai.

Gamintojas prižiūri ir vertina jo nustatytos klientų aptarnavimo kokybės standartų laikymąsi, todėl kiekvieną kartą Jums įsigijus paslaugą/ prekę mūsų atstovybėje,  Gamintojas Jūsų paprašys užpildyti klientų pasitenkinimo anketą ir įvertinti Jūsų patirtį aptarnavimo metu. Daugiau apie duomenų perdavimą Gamintojui ir jo atliekama asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti, Gamintojo privatumo politikoje: https://www.maserati.com/global/en/others/legal/privacy-policy.

Tikslas- Renginių organizavimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- el. pašto adresas, atvaizdas, jei renginys yra filmuojamas ir fotografuojamas.

Asmens duomenų saugojimo terminas- 2 metai. 

Tikslas- Tiesioginės rinkodaros vykdymas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas, teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos– vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas.

Duomenų saugojimo terminas: 3 metai arba iki sutikimo atšaukimo.

 

Jei sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris gal būti naudojamas individualizuotai ir bendrai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susiekti su Jumis.

 

Su Jumis galime susisiekti ir be sutikimo, jeigu siūlysime savo panašias prekes ar paslaugos ar teirausimės nuomonės dėl Jūsų jau įsigytų prekių/paslaugų. Tokiu atveju sudarysime Jums galimybę kiekvienu atveju paprastai atsisakyti siunčiamų laiškų.

 

Galite atsisakyti siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų kiekvieno elektroninio laiško apačioje paspaudę esančią nuorodą arba bet kuriuo metu parašę dpo@modus.group.

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.

Tikslas- registracija į bandomąjį važiavimą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, vairuojamas automobilis, metai, amžius, vairuotojo pažymėjimo numeris.

Duomenų saugojimo terminas– 3 metai.

 

Dėmesio! Bandomuosiuose automobiliuose yra įdiegta vietos nustatymo įranga, kuri įjungiama kilus įtarimams dėl vagystės, eismo įvykių ar bandomojo važiavimo sutarties pažeidimų. 

Tikslas- pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas, teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos- pirkėjo ir/ar atstovo vardas, pavardė, adresą, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo duomenys, asmens identifikavimo dokumentas. Jei perkate automobilį įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu.

Duomenų saugojimo terminas- 10 metų po sutarties įvykdymo datos.

Tikslas- registracija į servisą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas, teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos- elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, miestas, data, laikas, aptarnaujantis serviso paslaugų vadybininkas (vardas, pavardė), numatomi darbai, trumpas darbų aprašymas, automobilio kėbulo numeris, valstybinis numeris, pageidavimas gauti nemokamą pakaitinį automobilį ar paimti ir grąžinti automobilį, automobilio paėmimo ir grąžinimo adresas, suteiktos serviso paslaugos (data, suteiktos paslaugos, įsigytos prekės, kaina, kiekis), mokėjimo duomenys.

Duomenų saugojimo terminas- 10 metų po sutarties įvykdymo datos.

 

Dėmesio! Jei turite Kasko draudimą, galime rinkti papildomus duomenis, susijusius su autoįvykiu (įskaitant įvykio deklaraciją, techninį pasą ir kt.) tam, kad suderintume darbų sąmatą ir apmokėjimo klausimus su draudimo bendrove.

Tikslas- duomenų perdavimas draudimo ir/ar lizingo bendrovėms dėl komercinių finansavimo ir/ar draudimo pasiūlymų parengimo ir pateikimo. 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas-  sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas.

Asmens duomenų kategorijos- vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens tapatybės dokumentas (įsitikinti kliento tapatybe).

Duomenų saugojimo terminas- 2 metai. 

Tikslas- Gamintojo suteiktos garantijos atidarymas, pratęsimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- automobilio registracijos pažymėjimas, savininko vardas, pavardė, registracijos data.

Duomenų saugojimo terminas- 5 metai.

Tikslas- registracija priežiūros paslaugoms

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- priežiūros paslaugos paketas, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, valstybinis numeris, mokėjimo informacija.

Duomenų saugojimo terminas- 5 metai.

Tikslas- klientų patikra dėl jų buvimo EU sankcionuotų asmenų sąrašuose.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos- juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, telefonas, el. paštas, asmens dokumento tipas, tiesioginiai netiesioginiai akcininkai- vardas, pavardė, asmens kodas, tiesiogiai priklausančių akcijų dalis, netiesiogiai priklausančių akcijų dalis, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, kliento atstovo pareigos, vardas, pavardė, įgaliojimo pagrindas, data, vieta, parašas.

Duomenų saugojimo terminas– 5 metai.

Tikslas– būsimų verslo partnerių patikra 0 PVM taikymo tikslu.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos– Asmens tapatybės dokumento kopija, dokumentai, patvirtinantys, kad asmens nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuva (pavyzdžiui, diplomato siuntimo dokumentas ar rezidavimo pažyma).

Duomenų saugojimo terminas- 5 metai.

Tikslas- atrankos į laisvas darbo vietas organizavimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas, teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

 

Dėmesio! Visa informacija apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama kandidatų privatumo politikoje: https://www.modus.group/automotive-candidate-privacy-policy-lt-en

Tikslas- vaizdo stebėjimas mūsų teritorijoje ir patalpose siekiant užtikrinti turto apsaugą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- į stebėjimo kamerų lauką patekusių asmenų atvaizdas. Vaizdai įrašomi be garso.

Duomenų saugojimo terminas– 30 dienų.

Tikslas- skambučių įrašymas siekiant užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę.

Teisinis duomenų saugojimo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- skambučio įrašas.

Duomenų saugojimo terminas- 6 mėnesiai.

Tikslas- skolų administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas, sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- mokėjimų duomenys, skolos dydis, kontaktiniai duomenys.

Duomenų saugojimo terminas- iki galutinio atsiskaitymo su mumis.

Tikslas- draudiminių įvykių ir žalų administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas, teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos – automobilio registracijos pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, autoįvykio deklaracija, automobilio kėbulo Nr. ir valstybinio Nr. nuotraukos, automobilio savininko ir/ar vairuotojo gyvenamosios vietos adresas, tel. Nr.

Duomenų saugojimo terminas- 10 metų.

KAM PERDUODAME DUOMENIS?

Tam tikrais atvejais (pvz. siekiant užtikrinti mūsų veiklos tęstinumą, suteikti Jums paslaugas, įgyvendinti teisės aktų reikalavimus ar apginti savo teisėtus interesus) mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • kitoms Modus grupei priklausančioms įmonėms. Su Modus grupės privatumo politika galite susipažinti čia: https://www.modus.group/privacypolicy;
 • Gamintojui- Maserati S.p.a.Su Gamintojo privatumo politika galite susipažinti čia:  https://www.maserati.com/global/en/others/legal/privacy-policy.
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • lizingo bendrovėms, brokeriams ir draudimo bendrovėms, jei išreiškiate norą gauti pasiūlymus dėl jų paslaugų;
 • skolų išieškojimo bendrovėms;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

 

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius arba detalią informaciją apie konkrečius gavėjus, prašome apie tai mums pranešti el. laišku dpo@modus.group,  nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjus, vardas, pavardė“.

DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS VALSTYBES

Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes perduodami tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

 

Kiekvienu atveju, jeigu reikia perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją garantinio aptarnavimo ir (ar) kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, laikomasi vienos iš šių sąlygų:

 • duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo (trečiosios valstybės, kurios atitinka keliamą apsaugos lygį yra tvirtinamos Europos Sąjungos Komisijos);
 • duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones (pvz., teisiškai privalomu ir vykdytinu valdžios institucijų arba įstaigų tarpusavio dokumentu; įmonėms privalomomis taisyklėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 straipsnį; standartinėmis Duomenų apsaugos sąlygomis, kurias Europos Sąjungos Komisija priima laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 93 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros);
 • laikomasi kitų teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal aukščiau paminėtus papunkčius.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šios priemonės apima, bet neapsiriboja:

 

 • griežtą prieigos kontrolę, užtikrinamą „būtina žinoti“ principu;
 • konfidencialumo susitarimų sudarymą su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų;
 • periodinį mokymų duomenų apsaugos ir informacijos saugos temomis organizavimą;
 • vidinių duomenų apsaugos procedūrų dokumentavimą ir įgyvendinimą;
 • duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą;

KOKIAS TEISES TURITE IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI?

Jei tvarkome Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais arba jei turite priežasčių manyti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis, tuomet Jūs kaip duomenų subjektas turite šias BDAR numatytas teises:

Teisę žinoti – žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

Teisę susipažinti – gauti patvirtinimą ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip yra, prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

Teisę ištaisyti – prašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;

Teisę nesutikti – nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

Teisę atšaukti savo sutikimą – kuomet duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu;

Teisę apriboti – prašyti, kad konkrečiam laikotarpiui būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;

Teisę ištrinti duomenis/būti pamirštam –  prašyti, kad būtų ištrinti tie asmens duomenys kurie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

Teisę perkelti – gauti savo asmens duomenis, susistemintu kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui;

Teisę skųsti – pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt), tačiau pirmiausia rekomenduojame kreiptis į mus, ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus Jūsų prašymus.

Savo teises galite įgyvendinti teikiant mums prašymą Privatumo politikos viršuje nurodytais kontaktais.

Pateikiant prašymą, Jūs kaip duomenų subjektas, privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš žemiau nurodytų būdų:

 • jei teikiate prašymą mūsų darbuotojui, kartu turite pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jei teikiate prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turite pridėti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • jei teikiate prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinti turite elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami dar pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Jūsų prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

AR GALITE NETEIKTI SAVO ASMENS DUOMENŲ IR/AR NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU?

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi siekiant operatyviai ir tinkamai teikti Paslaugas bei reaguoti į Jūsų kaip Kliento užklausas, prašymus, skundus. Jums nepateikus savo duomenų, juos pateikus su klaidomis arba atsisakius toliau teikti, mes negalėsime tinkamai sureaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus reikalavimus, kurie reikalauja mūsų veikimo.

KĄ DARYTI JEI JUMS VIS DAR KYLA KLAUSIMŲ?

Dėl visų kylančių klausimų, galite kreiptis į mus, el. pašto adresu: dpo@modus.group arba paskambinę telefonu  +37064911116.

PRIVATUMO POLITIKOS PABAIGA

Naujienos

  Periodinis aptarnavimas
  Variklio ir elektros sitemų diagnostika
  Ratų keitimas, montavimas
  Važiuoklės patikra
  Draudiminis įvykis, kėbulo remontas
  Automobilio patikra prieš pirkimą
  Jūsų pastabos arba trumpas darbų aprašymas
  Automobilio modelis
  Valstybinis numeris
  Norėčiau, kad paimtumėte/grąžintumėte automobilį. Daugiau apie pasiūlymą
  Vardas Pavardė
  El. pašto adresas
  Telefonas

   Automobilis
   Vardas Pavardė
   El. pašto adresas
   Telefono numeris
   Miestas
   Kokį automobilį vairuojate?